Serveis de Consergeria

A continuació els detallen algunes de les funcions dels nostres conserges:

 • Control d´accessos a persones, vehicles, correspondència, paqueteria i objectes.
 • Ronda de manteniment preventiu i control: 
  Comprovació de l´estat de les instal-lacions, ascensors. portes d´entrada a pàrquings, a vestíbuls i altres accessos. Control de les claus de pas, quadres de llum, etc… Notificació directa de les incidències i avaries a l´administrador i president de la comunitat.
 • Petites feines bàsiques de manteniment elèctric, fontaneria i petites reparacions.
  Canvi d´interruptors. molles de portes, greixat i ajust de panys, repàs de pintura a portes, parets, baranes,etc.
  Canvi i reposició de punts de llum (bombetes, fluorescent, etc.)
 • Control de visites de manteniment i proveïdors contractats per la comunitat.
 • El conserge és el referent per solucionar els problemes quotidians a la finca l proporciona un considerable grau de seguretat.

Vol més informació?